AKIT
English Eesti

authentication context

autentimiskontekst

olemus
sõltub üldkontekstist

näiteid
SAML:
kinnitusele lisatud teave
konkreetseks autentimistoiminguks kasutatava
tehnoloogia üksikasjade kohta
=
information added to an assertion regarding details of the technology used for the actual authentication action

vt ka
- autentimiskonteksti klass