AKIT
English Eesti

authentication context

autentimiskontekst

olemus
sõltub üldkontekstist

näiteid
OpenID Connect:
teave, mida sõltlane võib nõuda enne
autentimisvastusega seotud õiguseotsustust:
- võib näidata kasutatavat autentimismeetodit
- võib näidata ISO/IEC 29115 määratletud kindlustaset

SAML:
riskihalduseks vajalik lisateave,
mida sõltlane võib nõuda lisaks autentimisele

vt ka
- autentimiskonteksti klass