AKIT
English Eesti

composed assurance package

liittagatise pakett

olemus
CC:
tagatisepakett, mille moodustavad
nõuded standardist ISO/IEC 15408-3
(peamiselt klassist ACO) ja
mis kujutab endast üht punkti ISO/IEC 15408
ettemääratud liittagatise skaalal

täpsemalt
https://www.commoncriteriaportal.org/files/ccfiles/CCPART3V3.1R3.pdf (vt jaotis 9)