AKIT
English Eesti

privileged user

eeliskasutaja

olemus
suuremate õigustega kasutaja,
näiteks haldaja-, hooldaja või seiraja