AKIT
English Eesti

entity authentication

olemi autentimine

ISO/IEC 9798, 11770, 18014: kinnituse taotlemine sellele, et olem on, kes/mis ta väidab end olevat