AKIT
English Eesti

unilateral authentication

ühepoolne autentimine

olemus
autentimine, mis
- ühele poolele tõendab teise poole identiteeti, kuid
- teisele esimese oma mitte