AKIT
English Eesti

unilateral authentication

ühepoolne autentimine

olemus
ISO/IEC 9798:
olemi autentimine, mis
ühele olemile tõendab teise identiteeti,
kuid vastupidi mitte
=
entity authentication which provides one entity with assurance of the other's identity but not vice versa