AKIT
English Eesti

mutual authentication

vastastikku autentimine

olemus
mõlemad olemid (näiteks sidepartnerid) autendivad üksteist vastaspoole identiteedis veendumiseks

vt ka
- olemite mõlemautentimine