AKIT
English Eesti

strong authentication

tugev autentimine

olemus
sõltub kontekstist

(1) ISO/TS 22600, ISO/IEC 27040:
autentimine krüptograafiliste tõendusvahendite abil

(2) = multiautentimine

(3) igasugune autentimine, mis ei nõua parooli edastust