AKIT
English Eesti

entity authentication assurance framework

olemi autentimiskindluse karkass

olemus
mudel, milles standard ISO/IEC 29115 (ITU-T X.1254) spetsifitseerib
- olemi autentimiskindluse neli taset
- nende saavutamise kriteeriumid ja juhised
- nende vastenduse muude autentimiskindluse skeemidega
- juhised autentimisohte vähendavate turvameetmete kasutamise kohta

täpsemalt
https://docbox.etsi.org/workshop/2010/201001_SECURITYWORKSHOP/04INTERNATIONALSTANDARDIZATION/McCallister_NIST.pdf

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29115:ed-1:v1:en

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/44751/285-17Attach1.pdf