AKIT
English Eesti

node authentication

seadme autentimine

olemus
seadme kui subjekti autentimine
(1) võrgukeskkonnas,
inimese sekkumiseta protsessides

(2) lisakitsendusena,
mis võimaldab volitatud kasutajal
saada pääsu
ainult ettemääratud lõppseadme kaudu

näiteid
https://cdn.ttgtmedia.com/rms/IoTAgenda/Securing-the-Internet-of-Things-ch4.pdf

http://www.ijsps.com/uploadfile/2014/1010/20141010050801913.pdf

https://arxiv.org/pdf/1101.0244.pdf