node authentication

seadme autentimine

olemus
seadme kui subjekti autentimine
= authentication of a device as a subject

(1) võrgukeskkonnas, inimese sekkumiseta protsessides
= in a network environment, in processes without human intervention

(2) lisakitsendusena, mis võimaldab volitatud kasutajal
saada pääsu ainult ettemääratud lõppseadme kaudu
= as an additional restriction that allows an authorized user to gain access only through a predetermined end device

näiteid
https://cdn.ttgtmedia.com/rms/IoTAgenda/Securing-the-Internet-of-Things-ch4.pdf

http://www.ijsps.com/uploadfile/2014/1010/20141010050801913.pdf

https://arxiv.org/pdf/1101.0244.pdf

Toimub laadimine

node authentication

seadme autentimine

olemus
seadme kui subjekti autentimine
= authentication of a device as a subject

(1) võrgukeskkonnas, inimese sekkumiseta protsessides
= in a network environment, in processes without human intervention

(2) lisakitsendusena, mis võimaldab volitatud kasutajal
saada pääsu ainult ettemääratud lõppseadme kaudu
= as an additional restriction that allows an authorized user to gain access only through a predetermined end device

näiteid
https://cdn.ttgtmedia.com/rms/IoTAgenda/Securing-the-Internet-of-Things-ch4.pdf

http://www.ijsps.com/uploadfile/2014/1010/20141010050801913.pdf

https://arxiv.org/pdf/1101.0244.pdf

Palun oodake...

Tõrge

node authentication

seadme autentimine

olemus
seadme kui subjekti autentimine
= authentication of a device as a subject

(1) võrgukeskkonnas, inimese sekkumiseta protsessides
= in a network environment, in processes without human intervention

(2) lisakitsendusena, mis võimaldab volitatud kasutajal
saada pääsu ainult ettemääratud lõppseadme kaudu
= as an additional restriction that allows an authorized user to gain access only through a predetermined end device

näiteid
https://cdn.ttgtmedia.com/rms/IoTAgenda/Securing-the-Internet-of-Things-ch4.pdf

http://www.ijsps.com/uploadfile/2014/1010/20141010050801913.pdf

https://arxiv.org/pdf/1101.0244.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!