AKIT
English Eesti

knowledge-based authentication

isikuteadmusega autentimine, KBA