AKIT
English Eesti

knowledge-based authentication

isikuteadmusega autentimine, KBA

olemus
autentimine isikuga seotud identifitseeriva teabe alusel
- staatiline KBA: need andmed on varem kokku lepitud
------ kasutatakse näiteks parooli unustamisel
- dünaamiline KBA: andmed tuletatakse agregeeritud teabest
------ ilma eelneva kokkuleppeta