AKIT
English Eesti

claim authentication information

autentimisnõude teave

olemus
ISO/IEC 10181:
teave, mille abil nõudleja genereerib
sihtolemi autentimiseks vajatava
autentimissuhtluse teabe