AKIT
English Eesti

claimant

nõudleja

olemus
(1) üldkeelses tähenduses

(2) pool, kelle identiteeti tuleb kontrollida
autentimisprotokolli abil; pole sama mis taotleja

(3) ISO/IEC 2382:
isik, kes esitab väite, mida saab kontrollida biomeetriliselt; ei tarvitse olla biomeetriaandmesubjekt

(4) ISO 10181:
sihtolem või teda autentimiseks esindav ja
tema eest autentimissuhtluseks võimeline olem