AKIT
English Eesti

out-of-band authentication

lisakanaliga autentimine

olemus
osa autentimisteabest edastatakse
mingi teise kanali või teise võrgu
(näiteks telefonivõrgu) kaudu