AKIT
English Eesti

augmented password-authenticated key agreement

võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega

olemus
ISO/IEC 11770:
võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega, nii et
- olem A kasutab paroolipõhist nõrka saladust
- olem B kasutab ühe või mitme ühisvõtme
läbirääkimiseks ja autentimiseks
verifitseerimisandmeid, mis on tuletatud
olemi A nõrga saladuse ühesuunalisest funktsioonist
=
password-authenticated key agreement where entity A uses a password-based weak secret and entity B uses verification data derived from a one-way function of A's weak secret to negotiate and authenticate one or more shared secret keys

vt ka
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega