AKIT
English Eesti

verification key

verifitseerimisvõti

olemus
ISO/IEC 14888, 20008, 29150:
olemi signeerimisvõtmega matemaatiliselt seotud
avalike andmeelementide kogum,
mida verifitseerija kasutab verifitseerimisprotsessis

ISO/IEC 13888:
sõnumiautentimiskoodi verifitseerimiseks vajalik väärtus