AKIT
English Eesti

key retrieval

võtme võtt

olemus
ISO/IEC 11770, võtme kasutuselevõtt:
- seda teeb üks või mitu võtuolemit
- selles osaleb üks või mitu muud olemit,
kellel pärast seda ei tarvitse olla
juurdepääsu võtmele
- tavaliselt nõuab võtuolemite autentimist

standard
https://www.iso.org/standard/39723.html