AKIT
English Eesti

key component

võtmekomponent

olemus
ISO 11568: üks mitmest parameetrist,
- mis on genereeritud juhuslikult või pseudojuhuslikult ja
- millel on krüptovõtme karakteristikud
------ näiteks vorming, juhuslikkus
- ja mis krüptovõtme saamiseks ühendatakse ühe või mitme samasuguse parameetriga
------ näiteks liitmise teel mooduliga 2

vt ka
- jaosvõti
- SplitKey