AKIT
English Eesti

key component

võtmekomponent

olemus
ISO 11568:
üks mitmest parameetrist,
mis on genereeritud juhuslikult või
pseudojuhuslikult ja
millel on krüptovõtme karakteristikud,
näiteks vorming, juhuslikkus, ning
mis krüptovõtme saamiseks
ühendatakse samasugus(t)e parameetri(te)ga,
näiteks liites mooduliga 2

https://csrc.nist.gov/glossary/term/Cryptographic_key_component

näiteid
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/ansi-x9.24-1-2017-understanding-symmetric-key-creation-and-key-component-key-share-creation

vt ka
- jaosvõti
- SplitKey