AKIT
English Eesti

key installation

võtmepaigaldus

olemus
ISO/IEC 11770:
teenus, mis kehtestab võtmehaldusvahendis
võtme nii, et see on kaitstud ohtude eest

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-1:ed-2:v1:en