AKIT
English Eesti

key certification

võtme sertifitseerimine

olemus
avaliku võtme seost ta omanikuga tõendava sertifikaadi väljaandmine

ISO/IEC 11770: avaliku võtme ja mingi olemi seose tagamise teenus