AKIT
English Eesti

foreign key

võõrvõti

olemus
relatsioonandmebaasis ühe tabeli väli (veerg) või väljarühm, mis üheselt määrab mingi rea teises tabelis, luues sideme nende kahe tabeli vahel

näiteid
https://www.tutorialspoint.com/sql/pdf/sql-foreign-key.pdf

https://www.essentialsql.com/what-is-the-difference-between-a-primary-key-and-a-foreign-key/