AKIT
English Eesti

foreign key

võõrvõti

olemus
relatsioonandmebaasis:
ühe tabeli väli (veerg) või väljarühm,
mis üheselt määrab
mingi rea teises tabelis,
luues sideme nende kahe tabeli vahel

näiteid
https://www.tutorialspoint.com/sql/pdf/sql-foreign-key.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_key

https://www.guru99.com/sqlite-primary-foreign-key-tutorial.html

vt ka
- võti