AKIT
English Eesti

keying material

võtmematerjal

olemus
(1) krüptograafias:
andmed, mis on vajalikud
krüptovõtmete kasutamiseks, näiteks võtmed koos käivitusväärtustega

ISO 15782:
andmed, mis on vajalikud
krüptograafiliste operatsioonide sooritamiseks,
näiteks võtmed, sertifikaadid, algväärtusvektorid

ISO/IEC 11770:
andmed, mis on vajalikud
krüptograafiliste võtmeseoste loomiseks ja säilitamiseks,
näiteks võtmed, algväärtused

ISO/IEC/IEEE 8802:
võtme ja temaga seotud turvateabe
(näiteks nonsi väärtuse) kombinatsioon

https://csrc.nist.gov/glossary/term/keying_material

https://security.stackexchange.com/questions/125013/what-is-the-exact-meaning-of-keying-material

(2) laiemas tähenduses:
võtme-, koodi- või autentimisteave
füüsilisel, elektroonilisel või magnetilisel kujul