AKIT
English Eesti

keying material

võtmematerjal

(1) krüptograafias: krüptovõtmete kasutamiseks vajalikud andmed, näiteks võtmed koos käivitusväärtustega

ISO 15782: krüptograafiliste operatsioonide sooritamiseks vajalikud andmed, näiteks võtmed, sertifikaadid ja algväärtusvektorid

ISO/IEC 11770: krüptograafiliste võtmeseoste loomiseks ja säilitamiseks vajalikud andmed, näiteks võtmed, algväärtused

ISO/IEC/IEEE 8802: võtme ja temaga seotud turvateabe (näiteks nonsi väärtuse) kombinatsioon

(2) laiemas tähenduses: võtme-, koodi- või autentimisteave füüsilisel, elektroonilisel või magnetilisel kujul