AKIT
English Eesti

key confirmation from entity A to entity B

võtme kinnitus olemilt A olemile B

olemus
ISO/IEC 11770:
kinnitus olemile B selle kohta,
et olemil A on õige võti

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-2:v1:en

vt ka
- võtme kinnitus