AKIT
English Eesti

key distribution centre

võtmeväljastuskeskus, võtmekeskus

olemus
ISO/IEC 11770-1:
usaldatav olem
võtmete hankimiseks või genereerimiseks
ja suhtluspooltele jaotamiseks,
iga suhtluspoole
kordumatut sümmeetrilist võtit kasutades

ISO/IEC 11770-5:
võtmeid genereerima või hankima
ja olemitele jaotama usaldatud olem

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/12883/key-distribution-center-kdc-cryptography

https://en.wikipedia.org/wiki/Key_distribution_center

https://ldapwiki.com/wiki/Key%20Distribution%20Center

https://www.andrew.cmu.edu/course/15-440-s13/applications/ln/lecture23.pdf

vt ka
- võtmeväljastus