AKIT
English Eesti

key distribution centre

võtmeväljastuskeskus, võtmekeskus

olemus
ISO/IEC 11770-1: võtmeid hankima või genereerima ja neid suhtluspooltele jaotama usaldatud ning iga suhtluspoole kordumatut sümmeetrilist võtit kasutav olem

ISO/IEC 11770-5: võtmeid genereerima või hankima ja olemitele jaotama usaldatav olem

vt ka
- võtmeväljastus