AKIT
English Eesti

primary key

primaarvõti

olemus
andmebaasi kirjete
ühese identifitseerimise vahend:
- kirjeväli, st tabeliveerg või
- väljade (veergude) kombinatsioon,
- kus on iga kirje puhul eri väärtus
(ei tohi olla tühiväärtus)
- igal andmebaasitabelil
on ainult üks primaarvõti

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_key

http://www.jiwaji.edu/pdf/ecourse/computer_sci_app/DBMS_Keys.pdf

http://jmpcollege.org/Adminpanel/AdminUpload/Studymaterial/Types%20of%20keys%20in%20DBMS.pdf

https://www.guru99.com/dbms-keys.html