AKIT
English Eesti

record (2)

kirje (2)

olemus
korrastatud andmekogumi komponent

ISO/IEC 2382: üksusena käsitletav andmeelementide kogum

näiteid
- logi sissekanne
- relatsioonandmebaasi rida