AKIT
English Eesti

record (2)

kirje (2)

olemus
korrastatud andmekogumi komponent

ISO/IEC 2382:
üksusena käsitletav andmeelementide kogum
=
a set of data elements treated as a unit

näiteid
- logi sissekanne
- relatsioonandmebaasi rida

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science)

vt ka
- kirje (1)