AKIT
English Eesti

key commitment

võtmekohustumus

olemus
ISO/IEC 11770:
spetsifitseeritud võtmete avaldamisele eelnev kohustumine kasutada
võtmete kokkuleppimise skeemi rakendamisel
konkreetseid võtmeid

näiteid
https://www.slideshare.net/phgriffi/key-commitment-using-cms-in-ecmqv-key-agreement