AKIT
English Eesti

keygen

võtmegeneraator

olemus

kommertstarkvara kasutamist võimaldavate litsentsimisvõtmete genereerimise programm,
- legaalne (hulgilitsentside rakendamiseks) või
- illegaalne (piraatkasutuse võimaldamiseks)

vt ka
- privaatvõtmegeneraator