AKIT
English Eesti

codename

koodnimi

isikut, objekti, projekti vms tähistav varju- või tingnimi, näiteks väljatöötamisel oleval tootel enne lõpliku käibenime saamist