AKIT
English Eesti

numeric data

arvandmed

olemus
arvudest koosnevad andmed
(a) üldises tähenduses
(b) andmetüübina
https://se.mathworks.com/help/matlab/numeric-types.html