limitation of purpose

eesmärgi piiratus

olemus
üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid:
- biomeetrilise hõive eesmärgid tuleks eelnevalt
määratleda, dokumenteerida ja teatada asjaosalistele
- biomeetriaandmete töötlus peaks piirduma
ainult teatatud eesmärgiga
- mõnedes maades rakendatakse tarvilikkuse nõuet, st
eesmärgi saavutamiseks mingi meetodi või tehnoloogia
kasutamise vältimatuse arvestamist

ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
The purpose(s) of the biometric applications should be specified before implementing the biometric
system, and documented and made available to affected individuals. The biometric data processing
should be limited to the stated purpose.


ülevaateid
https://www.itgovernance.eu/blog/en/summary-of-the-gdprs-10-key-requirements

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf

https://medium.com/golden-data/valid-purposes-for-processing-under-eu-data-protection-law-3c1fd9f4b925

https://inria.hal.science/hal-03744307/document

vt ka
- säilitusaja piiratus

Toimub laadimine

limitation of purpose

eesmärgi piiratus

olemus
üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid:
- biomeetrilise hõive eesmärgid tuleks eelnevalt
määratleda, dokumenteerida ja teatada asjaosalistele
- biomeetriaandmete töötlus peaks piirduma
ainult teatatud eesmärgiga
- mõnedes maades rakendatakse tarvilikkuse nõuet, st
eesmärgi saavutamiseks mingi meetodi või tehnoloogia
kasutamise vältimatuse arvestamist

ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
The purpose(s) of the biometric applications should be specified before implementing the biometric
system, and documented and made available to affected individuals. The biometric data processing
should be limited to the stated purpose.


ülevaateid
https://www.itgovernance.eu/blog/en/summary-of-the-gdprs-10-key-requirements

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf

https://medium.com/golden-data/valid-purposes-for-processing-under-eu-data-protection-law-3c1fd9f4b925

https://inria.hal.science/hal-03744307/document

vt ka
- säilitusaja piiratus

Palun oodake...

Tõrge

limitation of purpose

eesmärgi piiratus

olemus
üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid:
- biomeetrilise hõive eesmärgid tuleks eelnevalt
määratleda, dokumenteerida ja teatada asjaosalistele
- biomeetriaandmete töötlus peaks piirduma
ainult teatatud eesmärgiga
- mõnedes maades rakendatakse tarvilikkuse nõuet, st
eesmärgi saavutamiseks mingi meetodi või tehnoloogia
kasutamise vältimatuse arvestamist

ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
The purpose(s) of the biometric applications should be specified before implementing the biometric
system, and documented and made available to affected individuals. The biometric data processing
should be limited to the stated purpose.


ülevaateid
https://www.itgovernance.eu/blog/en/summary-of-the-gdprs-10-key-requirements

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf

https://medium.com/golden-data/valid-purposes-for-processing-under-eu-data-protection-law-3c1fd9f4b925

https://inria.hal.science/hal-03744307/document

vt ka
- säilitusaja piiratus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!