AKIT
English Eesti

parity bit

paarsusbitt

olemus
kontrollbitt:
- lisatakse andmeüksusele veatõrjeks
- väärtus sõltub selle üksuse paarsusest

ISO 1745:
märgi või ploki veatuse kontrolli bitt,
valitakse nii, et kõigi bittide ja paarsusbiti
liitmisel mooduliga 2 oleks tulemus
vastavalt vajadusele 0 või 1

ISO/IEC 14776 (liides SCSI):
baidiga kaasnev bitt
ühebitiste vigade avastamiseks baidis,
valitakse nii, et loogiliste ühtede arv baidis
koos paarsusbitiga oleks paaritu

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit

vt ka
- kontrollkood
- kontrollsumma