AKIT
English Eesti

user account

kasutajakonto

olemus
kasutaja ning inforessursi vahele kehtestatud seos
- infotessurss: arvut, võrk infoteenus
- kasutajakontole kinnistatakse kasutajanimi ja parool
- kasutajakontod võivad olla jaotatud õiguseklassidesse,
------ näiteks liht- ja eeliskontodeks