AKIT
English Eesti

non-privileged user

lihtkasutaja

Õ:"tavakasutaja" oleks tavade kasutaja või tavasid järgiv kasutaja

olemus
kasutaja, kellel on minimaalsed
- vajadused
- võimalused ja/või
- õigused

vt ka
- eeliskasutaja
- juurkasutaja, ülemkasutaja
- lauskasutaja
- lõppkasutaja