AKIT
English Eesti

population (3)

lõppkasutajaskond

näide
ISO/IEC 19794, ISO 24713 (biomeetria) jm:
rakenduse lõppkasutajate hulk
=
the set of end-users for the application.

vt ka
- rahvastik; elanikkond
- üldkogum, populatsioon