AKIT
English Eesti

expected level of trust

oodatav usaldustase

olemus
ISO/IEC 27034:
usaldustase, mis on määratletud
organisatsiooni normkarkassis ja mille puhul
mõnede rakenduse turvameetmete toime
tekitatakse
rakenduse turvaprognoosi põhjenduse loomisega,
kusjuures
- ta sisaldab alamhulgana tegelikku usaldustaset,
muude turvameetmetega on seotud prognoosipõhjendus
- kõigi oodatava usaldustasemega seotud andmete
hoidlaks on rakenduse normkarkass
- kõiki oodatavas usaldustasemes piiritletud turvameetmeid
saab verifitseerida rakenduse turbe auditiga

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27034:-7:ed-1:v1:en:term:3.8

https://resources.securitycompass.com/blog/a-layman-s-guide-to-the-iso-27034-2

https://pecb.com/whitepaper/iso-27034-information-technology--security-techniques--application-security

https://owasp.org/www-pdf-archive/ISO_27034_review_(OWASP_Toronto_May_10,_2012).pdf

vt ka
- oodatava usaldustaseme teatis