AKIT
English Eesti

expected level of trust

oodatav usaldustase

ISO/IEC 27034: organisatsiooni normkarkassis määratletud usaldustase, mille puhul mõnede rakenduse turvameetmete tegevused rahuldatakse rakenduse turvaprognoosi põhjenduse loomisega, kusjuures
- ta sisaldab alamhulgana tegelikku usaldustaset, ülejäänud turvameetmetega on aga seotud prognoosipõhjendus
- kõigi oodatava usaldustasemega seotud andmete hoidlaks on rakenduse normkarkass
- kõiki oodatavas usaldustasemes piiritletud turvameetmeid võib verifitseerida rakenduse turbe auditiga