AKIT
English Eesti

confidence level

usaldusnivoo

olemus
statistikas: üldkogumi huvialuse parameetri tegelikku väärtust oodatavalt sisaldavate usaldusvahemike protsentosa kõigist võimalikest valimite põhjal leitavatest; väljendab sagedust, millega parameetri väärtus asub usaldusintervallis

täpsemalt
http://www.statisticshowto.com/confidence-level/