confidence level

usaldusnivoo

olemus
statistikas:
üldkogumi huvialuse parameetri
tegelikku väärtust oodatavalt sisaldavate
usaldusvahemike protsentosa
kõigist võimalikest valimite põhjal leitavatest,
väljendab sagedust, millega
parameetri väärtus asub usaldusvahemikus

Wiktionary:
(statistics) the probability that a measured quantity will fall within a given confidence interval

ülevaateid
http://www.statisticshowto.com/confidence-level/

https://www.khanacademy.org/math/ap-statistics/estimating-confidence-ap/introduction-confidence-intervals/a/interpreting-confidence-levels-and-confidence-intervals

Toimub laadimine

confidence level

usaldusnivoo

olemus
statistikas:
üldkogumi huvialuse parameetri
tegelikku väärtust oodatavalt sisaldavate
usaldusvahemike protsentosa
kõigist võimalikest valimite põhjal leitavatest,
väljendab sagedust, millega
parameetri väärtus asub usaldusvahemikus

Wiktionary:
(statistics) the probability that a measured quantity will fall within a given confidence interval

ülevaateid
http://www.statisticshowto.com/confidence-level/

https://www.khanacademy.org/math/ap-statistics/estimating-confidence-ap/introduction-confidence-intervals/a/interpreting-confidence-levels-and-confidence-intervals

Palun oodake...

Tõrge

confidence level

usaldusnivoo

olemus
statistikas:
üldkogumi huvialuse parameetri
tegelikku väärtust oodatavalt sisaldavate
usaldusvahemike protsentosa
kõigist võimalikest valimite põhjal leitavatest,
väljendab sagedust, millega
parameetri väärtus asub usaldusvahemikus

Wiktionary:
(statistics) the probability that a measured quantity will fall within a given confidence interval

ülevaateid
http://www.statisticshowto.com/confidence-level/

https://www.khanacademy.org/math/ap-statistics/estimating-confidence-ap/introduction-confidence-intervals/a/interpreting-confidence-levels-and-confidence-intervals

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!