AKIT
English Eesti

confidence interval

usaldusvahemik, usaldusintervall