AKIT
English Eesti

trusted path

usaldatav tee

olemus
CC: vahend, mille kaudu saavad konfidentsiaalselt suhelda
- hindamisobjekti kasutaja ja
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik