AKIT
English Eesti

trusted channel

usaldatav kanal

olemus
sõltub kontekstist

näide
CC:
vahend, mille kaudu saavad konfidentsiaalselt suhelda
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik ja
- muu usaldatav IT-toode