AKIT
English Eesti

unreliable

usaldamatu (2); ebausaldatav; ebausaldusväärne