AKIT
English Eesti

limited trust (1)

väheusaldatav

olemus
piisamatu töökindluse, käideldavuse vms-ga