inspection

ülevaatus; revisjon (1); vaatlus (2)

Õ: (i) kasutamine läbivaatuse tähenduses
on eksitav
(ii) "inspekteerimise" tähendusväli on teistsugune

olemus
kontrollimine üldpildi (ülevaate) saamiseks,
ISMS kontekstis on pealiskaudsem kui läbivaatus

Wiktionary:
1. the act of examining something, often closely
Upon closer inspection, the animal turned out to be a dolphin, not a shark!


ISO 9875:
seadmete või dokumentatsiooni visuaalne kontroll
= visual check of the equipment or documentation

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti kontrollimine ja ta
üldnõuetele vastavuse otsustamine detailnõuetele vastavuse või kutsealase otsustusvõime põhjal;
võib sisaldada otseseid või kaudseid vaatlusi,
sealhulgas mõõtmisi või instrumendiväljastisi;
vastavushindamise skeemid või lepingud
võivad määrata ülevaatuse ka ainult kontrollimisena
= examination of an object of conformity assessment and determination of its conformity with detailed requirements or, on the basis of professional judgement, with general requirements
Note 1. Examination can include direct or indirect observations, which can include measurements or the output of instruments.
Note 2. Conformity assessment schemes or contracts can specify inspection as examination only.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Inspection

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_inspection

https://www.codegrip.tech/productivity/code-review-vs-code-inspection/

https://testsigma.com/blog/software-inspection-vs-software-testing/


http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/slides/L09-Inspections.pdf

http://diranieh.com/Testing/InspectionsWalkthroughsReviews.htm

vt ka
- audit
- läbivaatus (1)
- läbivaatus (2)
- revisjon (2)
- vaatlus (1)

Toimub laadimine

inspection

ülevaatus; revisjon (1); vaatlus (2)

Õ: (i) kasutamine läbivaatuse tähenduses
on eksitav
(ii) "inspekteerimise" tähendusväli on teistsugune

olemus
kontrollimine üldpildi (ülevaate) saamiseks,
ISMS kontekstis on pealiskaudsem kui läbivaatus

Wiktionary:
1. the act of examining something, often closely
Upon closer inspection, the animal turned out to be a dolphin, not a shark!


ISO 9875:
seadmete või dokumentatsiooni visuaalne kontroll
= visual check of the equipment or documentation

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti kontrollimine ja ta
üldnõuetele vastavuse otsustamine detailnõuetele vastavuse või kutsealase otsustusvõime põhjal;
võib sisaldada otseseid või kaudseid vaatlusi,
sealhulgas mõõtmisi või instrumendiväljastisi;
vastavushindamise skeemid või lepingud
võivad määrata ülevaatuse ka ainult kontrollimisena
= examination of an object of conformity assessment and determination of its conformity with detailed requirements or, on the basis of professional judgement, with general requirements
Note 1. Examination can include direct or indirect observations, which can include measurements or the output of instruments.
Note 2. Conformity assessment schemes or contracts can specify inspection as examination only.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Inspection

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_inspection

https://www.codegrip.tech/productivity/code-review-vs-code-inspection/

https://testsigma.com/blog/software-inspection-vs-software-testing/


http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/slides/L09-Inspections.pdf

http://diranieh.com/Testing/InspectionsWalkthroughsReviews.htm

vt ka
- audit
- läbivaatus (1)
- läbivaatus (2)
- revisjon (2)
- vaatlus (1)

Palun oodake...

Tõrge

inspection

ülevaatus; revisjon (1); vaatlus (2)

Õ: (i) kasutamine läbivaatuse tähenduses
on eksitav
(ii) "inspekteerimise" tähendusväli on teistsugune

olemus
kontrollimine üldpildi (ülevaate) saamiseks,
ISMS kontekstis on pealiskaudsem kui läbivaatus

Wiktionary:
1. the act of examining something, often closely
Upon closer inspection, the animal turned out to be a dolphin, not a shark!


ISO 9875:
seadmete või dokumentatsiooni visuaalne kontroll
= visual check of the equipment or documentation

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti kontrollimine ja ta
üldnõuetele vastavuse otsustamine detailnõuetele vastavuse või kutsealase otsustusvõime põhjal;
võib sisaldada otseseid või kaudseid vaatlusi,
sealhulgas mõõtmisi või instrumendiväljastisi;
vastavushindamise skeemid või lepingud
võivad määrata ülevaatuse ka ainult kontrollimisena
= examination of an object of conformity assessment and determination of its conformity with detailed requirements or, on the basis of professional judgement, with general requirements
Note 1. Examination can include direct or indirect observations, which can include measurements or the output of instruments.
Note 2. Conformity assessment schemes or contracts can specify inspection as examination only.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Inspection

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_inspection

https://www.codegrip.tech/productivity/code-review-vs-code-inspection/

https://testsigma.com/blog/software-inspection-vs-software-testing/


http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/slides/L09-Inspections.pdf

http://diranieh.com/Testing/InspectionsWalkthroughsReviews.htm

vt ka
- audit
- läbivaatus (1)
- läbivaatus (2)
- revisjon (2)
- vaatlus (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!