examination (1)

uurimine (1); vaatlus (1); revideerimine; ekspertiis; tõendihõive

olemus
Oxford Languages:
1. a detailed inspection or study.
"an examination of marketing behaviour"


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, tõendihõive
protsess(id)
relevantsete potentsiaalsete digitõendite tuvastuseks
ja ühest või mitmest allikast võtuks
= set of processes applied to identify and retrieve relevant potential digital evidence from one or more sources

bank examination -- pangaaudit; pangarevisjon
cross-examination -- ristküsitlus
examination by court -- kohtulik uurimine
examination claim -- ekspertiisiakt
examination division -- ekspertiisiosakond
examination fee -- ekspertiisitasu
examination of a claim -- pretensiooni läbivaatus
examination of a subject -- asja läbiarutamine
examination of accounts -- kontrollrevisjon; audit
examination of baggage -- pagasi läbivaatus
examination of evidence -- tõendite uurimine
examination of tenders -- pakkumuste hindamine
examination of trademark -- kaubamärgi ekspertiis
examination report -- ekspertiisiakt
examination ruling -- ekspertiisimäärus
examinations -- uuringud
examinee -- ülekuulatav
examiner -- 1. uurija 2. revident
expert examination -- ekspertiis
fair examination -- erapooletu ekspertiis; objektiivne ekspertiis
formal examination -- formaalne ekspertiis
health examination -- arstlik läbivaatus
independent examination -- sõltumatu ekspertiis
medical examination -- arstlik läbivaatus
public examination -- riiklik ekspertiis; riiklik inspekteerimine
radioexamination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia
re-examination -- järelkontroll
second examination -- 1. kordusekspertiis 2. järelkontroll
self examination -- enesevaatlus, enesekontroll; eneseanalüüs
under examination -- uurimise all
X-ray examination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia

vt ka
- eksam (1)
- eksam (4)
- uurimine (2)
- uurimine (3)
- uurimine (4)

Toimub laadimine

examination (1)

uurimine (1); vaatlus (1); revideerimine; ekspertiis; tõendihõive

olemus
Oxford Languages:
1. a detailed inspection or study.
"an examination of marketing behaviour"


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, tõendihõive
protsess(id)
relevantsete potentsiaalsete digitõendite tuvastuseks
ja ühest või mitmest allikast võtuks
= set of processes applied to identify and retrieve relevant potential digital evidence from one or more sources

bank examination -- pangaaudit; pangarevisjon
cross-examination -- ristküsitlus
examination by court -- kohtulik uurimine
examination claim -- ekspertiisiakt
examination division -- ekspertiisiosakond
examination fee -- ekspertiisitasu
examination of a claim -- pretensiooni läbivaatus
examination of a subject -- asja läbiarutamine
examination of accounts -- kontrollrevisjon; audit
examination of baggage -- pagasi läbivaatus
examination of evidence -- tõendite uurimine
examination of tenders -- pakkumuste hindamine
examination of trademark -- kaubamärgi ekspertiis
examination report -- ekspertiisiakt
examination ruling -- ekspertiisimäärus
examinations -- uuringud
examinee -- ülekuulatav
examiner -- 1. uurija 2. revident
expert examination -- ekspertiis
fair examination -- erapooletu ekspertiis; objektiivne ekspertiis
formal examination -- formaalne ekspertiis
health examination -- arstlik läbivaatus
independent examination -- sõltumatu ekspertiis
medical examination -- arstlik läbivaatus
public examination -- riiklik ekspertiis; riiklik inspekteerimine
radioexamination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia
re-examination -- järelkontroll
second examination -- 1. kordusekspertiis 2. järelkontroll
self examination -- enesevaatlus, enesekontroll; eneseanalüüs
under examination -- uurimise all
X-ray examination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia

vt ka
- eksam (1)
- eksam (4)
- uurimine (2)
- uurimine (3)
- uurimine (4)

Palun oodake...

Tõrge

examination (1)

uurimine (1); vaatlus (1); revideerimine; ekspertiis; tõendihõive

olemus
Oxford Languages:
1. a detailed inspection or study.
"an examination of marketing behaviour"


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, tõendihõive
protsess(id)
relevantsete potentsiaalsete digitõendite tuvastuseks
ja ühest või mitmest allikast võtuks
= set of processes applied to identify and retrieve relevant potential digital evidence from one or more sources

bank examination -- pangaaudit; pangarevisjon
cross-examination -- ristküsitlus
examination by court -- kohtulik uurimine
examination claim -- ekspertiisiakt
examination division -- ekspertiisiosakond
examination fee -- ekspertiisitasu
examination of a claim -- pretensiooni läbivaatus
examination of a subject -- asja läbiarutamine
examination of accounts -- kontrollrevisjon; audit
examination of baggage -- pagasi läbivaatus
examination of evidence -- tõendite uurimine
examination of tenders -- pakkumuste hindamine
examination of trademark -- kaubamärgi ekspertiis
examination report -- ekspertiisiakt
examination ruling -- ekspertiisimäärus
examinations -- uuringud
examinee -- ülekuulatav
examiner -- 1. uurija 2. revident
expert examination -- ekspertiis
fair examination -- erapooletu ekspertiis; objektiivne ekspertiis
formal examination -- formaalne ekspertiis
health examination -- arstlik läbivaatus
independent examination -- sõltumatu ekspertiis
medical examination -- arstlik läbivaatus
public examination -- riiklik ekspertiis; riiklik inspekteerimine
radioexamination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia
re-examination -- järelkontroll
second examination -- 1. kordusekspertiis 2. järelkontroll
self examination -- enesevaatlus, enesekontroll; eneseanalüüs
under examination -- uurimise all
X-ray examination -- röntgenläbivalgustus; röntgenoskoopia

vt ka
- eksam (1)
- eksam (4)
- uurimine (2)
- uurimine (3)
- uurimine (4)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!