AKIT
English Eesti

examination (2)

eksam (4)

näiteid
basic examination -- põhieksam
examination by ear-- suuline eksam
examination mark -- eksamihinne
examinee -- eksamineeritav
examiner -- eksamineerija
final examination -- lõpueksam
mock examinations -- proovieksam
oral examination -- suuline eksam
state examination -- riigieksam

vt ka
- eksam (1)
- eksam (2)
- eksam (3)
- ekspertiis