AKIT
English Eesti

aspect (1)

aspekt (1)

(1a) külg; tahk

(1b) seisukoht; vaatekoht, näiteks
ISO 10209:
süsteemi või ta objekti spetsiifiline
kirjeldamise või ta kohta teabe valimise viis

(1c) programmi paljude osadega seotud,
kuid mitte esmane erijoon

(1d) lauses väljenduv suhe
olukorra kulgemise ja vaatepunkti vahel

... jt

vt ka
- aspekt (2)
- aspekt (3)