AKIT
English Eesti

security dimension

turbemõõde

olemus
X.805: turvameetmestik, mis on mõeldud hoolitsema võrguturbe ühe konkreetse aspekti eest:
- pääsu reguleerimine
- autentimine
- salgamistõrje
- andmete konfidentsiaalsus
- sidevoo turvalisus
- andmeterviklus
- käideldavus
- privaatsus