AKIT
English Eesti

data integrity

andmeterviklus

Õ:pole sama mis terviklikkus

olemus
(a) laias tähenduses:
andmete õigsus, täielikkus, kooskõla, väärtuste mõistlikkus, vastavus andmete loojate kavatsustele

(b) kitsamas tähenduses:
lubamatute muutuste puudumine andmetes, sealhulgas:
- andmete identsus saate- ja vastuvõtupoolel
- andmete sünkroonsus andmebaasis

ISO 5127:
andmete omanduse seaduslikkus,
valideeritus, salvestatus ja ajakohastatus

ISO 7498, 11568, ISO/IEC 9797, 11770, 13491, 13888, 18014, 27040 jt:
andmete lubamatu muutmise või hävimise puudumine

ISO/IEC 2382:
muudatustest sõltumatu andmete täpsuse ja kooskõla säilimine

ülevaateid
https://www.talend.com/resources/what-is-data-integrity/

https://database.guide/what-is-data-integrity/

http://www.geeksengine.com/database/design/data-integrity.php

https://www.fda.gov/files/drugs/published/Data-Integrity-and-Compliance-With-Current-Good-Manufacturing-Practice-Guidance-for-Industry.pdf

https://picscheme.org/users_uploads/news_news_documents/PI_041_1_Draft_3_Guidance_on_Data_Integrity.pdf

http://www.ofnisystems.com/media/Data_Integrity_Article.pdf

vt ka
- terviklus