AKIT
English Eesti

data integrity

andmeterviklus

Õ:pole sama mis terviklikkus

olemus
(a) laias tähenduses: andmete õigsus, täielikkus, kooskõla, (väärtuste) mõistlikkus ja vastavus andmete loojate kavatsustele

(b) kitsamas tähenduses: lubamatute muutuste puudumine andmetes (sealhulgas: andmete identsus saate- ja vastuvõtupoolel ning andmete sünkroonsus andmebaasis)

ISO 5127: andmete seaduslik omandatus, valideeritus, salvestatus ja ajakohastatus

ISO 7498, 11568, ISO/IEC 9797, 11770, 13491, 13888, 18014, 27040 jt: andmete lubamatu muutmise või hävimise puudumine

ISO/IEC 2382: muudatustest sõltumatu andmete täpsuse ja kooskõla säilimine