AKIT
English Eesti

wholeness

terviklikkus

Õ:kasutamine tervikluse tähenduses on eksitav
vt ka terminoloogia
vt ka jaotis "Sihtlugejaskond" tiitellehel

olemus
kõigi osade olemasolu üldises tähenduses

Wiktionary:
the quality of being whole

ülevaateid
https://thesaurus.plus/related/completeness/wholeness