AKIT
English Eesti

wholeness

terviklikkus

Õ:kasutamine tervikluse tähenduses on eksitav
vt terminoloogia
vt jaotis "Sihtlugejaskond" tiitellehel

olemus
kõigi osade olemasolu üldises tähenduses