false non-match rate

väärlahknevustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
väärlahknevuse tulemusega biomeetrilise omavõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärlahknevuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise omavõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric mated comparison trials that result in a false non-match
Note 1.The value computed for the false non-match rate will depend on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric mated comparison trials.
Note 2. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
õigetest katsetest pärit selliste proovide suhteline osa,
mis vääralt väideti lahknevaiks
nende subjekti sama biomeetriku biomeetrilisest etalonist
= proportion of genuine attempt samples falsely declared not to match the biometric reference of the same characteristic from the same subject supplying the sample

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt lahknevaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

https://ldapwiki.com/wiki/False%20Non-Match%20Rates

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Toimub laadimine

false non-match rate

väärlahknevustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
väärlahknevuse tulemusega biomeetrilise omavõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärlahknevuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise omavõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric mated comparison trials that result in a false non-match
Note 1.The value computed for the false non-match rate will depend on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric mated comparison trials.
Note 2. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
õigetest katsetest pärit selliste proovide suhteline osa,
mis vääralt väideti lahknevaiks
nende subjekti sama biomeetriku biomeetrilisest etalonist
= proportion of genuine attempt samples falsely declared not to match the biometric reference of the same characteristic from the same subject supplying the sample

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt lahknevaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

https://ldapwiki.com/wiki/False%20Non-Match%20Rates

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Palun oodake...

Tõrge

false non-match rate

väärlahknevustegur

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
väärlahknevuse tulemusega biomeetrilise omavõrdluse
katsete osakaal
Märkus 1 Väärlahknevuse arvutuslik väärtus sõltub lävedest ja muudest võrdlusprotsessi parameetritest ning biomeetrilise omavõrdluse katseid määravast protokollist.
Märkus 2 "Täielike" puudutab võrdlusotsuse tegemiseks vajalikke arvutusprotsesse, st otsustuse nurjumisi ei arvestata.
= proportion of the completed biometric mated comparison trials that result in a false non-match
Note 1.The value computed for the false non-match rate will depend on thresholds, and other parameters of the comparison process, and the protocol defining the biometric mated comparison trials.
Note 2. “Completed” refers to the computational processes required to make a comparison decision, i.e. failures to decide are excluded.


ISO/IEC 19792, ISO/IEC 19795, ISO/IEC TR 29198:
õigetest katsetest pärit selliste proovide suhteline osa,
mis vääralt väideti lahknevaiks
nende subjekti sama biomeetriku biomeetrilisest etalonist
= proportion of genuine attempt samples falsely declared not to match the biometric reference of the same characteristic from the same subject supplying the sample

ISO 19092:
passitusalgoritmiga vääralt lahknevaiks kuulutatud
võrdluskatsete määr
= rate for incorrect negative matches by the matching algorithm for single template comparison attempts

https://ldapwiki.com/wiki/False%20Non-Match%20Rates

vt ka
- biomeetriline vääreitus
- lahknevus (1)
- lahknevus (2)
- tõene eitus(1)
- tõene eitus (2)
- tõene jaatus
- vääreitus (1)
- vääreitus (2)
- väärjaatus (1)
- väärjaatus (2)
- väärlahknevus
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivat otsima, passitama
- ühtivus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!