AKIT
English Eesti

match (1)

vastavust otsima; ühtivat otsima; passitama

olemus
sõltub kontekstist
Wiktionary:
3. (transitive) To make a successful match or pairing.

biomeetrias
ISO 19092:
passitusmalli võrdlemine talletatava etalonmalliga ja
nende sarnasuse või korrelatsiooni hindestamine

ISO/IEC 19784:
esitatud biomeetrilise proovi üks-ühega võrdlemine
üheainsa biomeetrilise etalonmalliga ja
nende sarnasuse hindestamine

ISO/IEC 24713:
biomeetrilistest proovidest tuletatud biomeetriaandmete
võrdlemine varemsalvestatud malli(de)ga ja
sarnasustaseme hindestamine

täpsemalt
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-5906-5_726

vt ka
- lahknevus (2)
- statistiline ühitamine
- väärlahknevus
- väärlahknevustegur
- väärühtivus
- väärühtivustegur
- ühtima
- ühtiv
- ühtivus